BRUNO MARS 24K MAGIC WORLD TOUR

AUSTRALIAN TOUR DATES 2018

MELBOURNE WEDNESDAY 7, THURSDAY 8, SATURDAY 10 & SUNDAY 11 MARCH

BRISBANE WEDNESDAY 14 & THURSDAY 15 MARCH

SYDNEY SATURDAY 17, SUNDAY 18, TUESDAY 20, FRIDAY 23 & SATURDAY 24 MARCH

ADELAIDE MONDAY 26 MARCH

PERTH WEDNESDAY 28 & THURSDAY 29 MARCH